Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samverkan med Polisen

Polisens logotyp

Samtjänstavtal

I Töreboda finns ingen polisstation, men sedan januari 2011 finns ett så kallat samtjänstavtal upprättat mellan kommunen och polisen.

Avtalet innebär att kommunen (biblioteket) utför vissa uppgifter för polisens räkning. Bibliotekets öppettider finns under rubriken länkar.

Tjänster som Töreboda bibliotek utför åt polisen

  • Lämnar ut/tar emot blanketter
  • Upplyser om polisens öppettider och kontaktuppgifter
  • Tar emot mindre hittegods
  • Lånar ut märkningsutrustning för stöldskyddsmärkning

Samverkansöverenskommelse

Mariestads kommun, Töreboda kommun, Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg har tecknat en överenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunerna.

Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunerna och polisen. Därigenom ska tryggheten för medborgarna och verksamma i kommunerna öka. Överenskommelsen bygger på en gemensam problembild. Problembilden har baserats på brott, ordningsstörningar, otrygghet och omfattar prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner.

Medborgarlöfte

Töreboda och lokalpolisområde Östra Skaraborg har tillsammans tagit fram ett medborgarlöfte. Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghets-skapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Mobila poliskontoret

Det mobila poliskontoret kommer till Töreboda, utanför kommunhuset, varje torsdag klockan 9.00-14.30.
OBS: Vid akuta händelser kan kontoret komma att omprioriteras till annan ort.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-12

Relaterad information

Kontakt

Töreboda kommunbibliotek
Telefon: 0506-182 64
E-post: biblioteket@toreboda.se

Camilla Thure
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-362 98
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Johan Broberg
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Samverkansöverenskommelse 2016-2019PDF
Medborgarlöfte 2018PDF

Länkar

Töreboda kommunbibliotek
Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Brottsförebyggande rådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mobila poliskontoretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster