Samverkan med Polisen

Samtjänstavtal

Sedan januari 2011 finns ett så kallat samtjänstavtal upprättat mellan kommunen och polisen. Avtalet innebär att kommunen (biblioteket) utför vissa uppgifter för polisens räkning. Bibliotekets öppettider finns under rubriken länkar.

Tjänster som Töreboda bibliotek utför åt polisen:

  • Lämnar ut/tar emot blanketter
  • Upplyser om polisens öppettider och kontaktuppgifter
  • Tar emot mindre hittegods
  • Lånar ut märkningsutrustning för stöldskyddsmärkning

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Problemområdet är framtaget genom medborgardialog, medarbetardialog, erfarenheter, statistik, anmälda brott och framtagna överenskommelse mellan polis och kommunen. Under 2021 kommer polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, påverkade förare i trafiken och samverkan med näringslivet för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi ska även arbeta för att tidigt upptäcka ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller narkotika missbruk.

Problembild

Alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken oroar och skapar otrygghet i samhället. Kriminella använder bil eller moped för att ta sig till och från brottsplatser. Höga hastigheter, påverkade och körkortslösa förare i undermåliga fordon är en bidragande orsak till allvarligt skadade och döda i trafiken. Hög polisiär närvaro ökar möjligheterna att upptäcka alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken. En bieffekt är att också annan brottslighet uppdagas.

Med ”ungdomar i riskzon” syftar vi på ungdomar som riskerar att till exempel dras in i kriminella nätverk eller ett narkotikamissbruk. Det kan handla om ungdomar som umgås med kriminella människor eller vistas i miljöer där narkotika förekommer. Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Kostnaden i form av mänskligt lidande och för vård och behandlingar är enorm. Tidiga insatser underlättar och förkortar behandlingstiden och är väl investerade pengar.

Attityden till droger har förändrats bland ungdomar de senaste åren. Man har blivit mer liberal och många unga inser inte vilka problem som drogerna medför. Internet har lett till en väsentlig ökning av tillgängligheten och en ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk.

Kommunen och polisen ska aktivt söka sig till platser där ungdomar samlas, till exempel Resecentrum. Det är avgörandet med en god samverkan. Fler goda krafter bland vuxna måste engagera och finnas i ungdomarnas närhet. Detta kan ske genom föreningslivet, föräldragrupper och nattvandrare.

Vårt löfte till dig

Under 2021 kommer polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och påverkade förare i trafiken och därmed öka tryggheten och minska brottsligheten inom Töreboda kommun.

Vi lovar att:

  • Polisen ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende på prioriterade platser.
  • Polisen ska genomföra insatser och prioritera lagföring för att förhindra att unga hamna i kriminalitet eller missbruk.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
  • Kommunen ska hjälpa de som själva söker hjälp för att ta sig ur kriminalitet och missbruk. Hjälpen kan till exempel bestå i behandling mot alkohol/narkotika missbruk. Motiverande samtal och stöd i att komma vidare i självförsörjning.
  • Ha en dialog med näringslivet kring det brottsförebyggande arbetet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Töreboda kommunbibliotek
Telefon: 0506-182 64
E-post: biblioteket@toreboda.se

Helén Benjaminsen
Kommunpolis
Telefon: 010-565 73 08

Säkerhetssamordning TG
Telefon: 0506-180 00
E-post: Säkerhetssamordning TG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Samverkansöverenskommelse 2016-2019 Pdf, 141.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Töreboda kommunbibliotek
Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.