Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Säker och trygg kommun

2005 utnämndes Töreboda kommun till den 15:e Säkra och Trygga kommunen i Sverige, den 90:e i världen. På 1980-talet började primärvården att jobba med barnsäkerhetsfrågor. Sedan har arbetet utökats mer och mer med fler aktiviteter och med fler verksamheter involverade.

Riktigt på allvar började Töreboda kommun att diskutera frågan om ansökan till En Säker och Trygg kommun efter ett vänortsbesök i Rakkestad år 2000, där de visade upp sitt program för En Säker och Trygg kommun. Hösten 2002 fattades det formella beslutet i Töreboda kommun för att arbeta med ansökan, för att nå målet — utnämning till En Säker och Trygg kommun.
2003 bildades styrgruppen som tog fram underlaget till ansökan.

Töreboda har ett bra samarbete kring En Säker och Trygg kommun med sin lettiska vänort Iecava.

Bakgrund
1989 lanserades på svenskt initiativ idén om En Säker och Trygg kommun eller "A Safe Community". Tanken har varit att skapa en modell för det skadeförebyggande arbetet i lokalsamhället och modellen ingår som en viktig del i Räddningsverkets nationella och WHOs globala skadeförebyggande program.

En Säker och Trygg kommun ska ha:

  • En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samarbete, ledd av en  tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i kommunen
  • Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer
  • Program som riktas mot högriskgrupper och -miljöer samt program som främjar säkerhet för utsatta grupper
  • Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker
  • Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändringar
  • Fortgående deltagande i nationella och internationella "Safe Community" nätverk.

I Töreboda är arbetet med Säker och Trygg kommun organiserat under det lokala folkhälsorådet. Detta är i sin tur ett samarbetsorgan mellan kommunen och Västra Götalandsregionen. Under folkhälsorådet finns en styrgrupp med representanter från olika verksamheter: kommunen, primärvården, Västra Götalandsregionen, räddningstjänsten, näringslivet och polisen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-30

Relaterad information

Kontakt

Pia Gustavsson
Folkhälsoplanerade
Telefon: 0506-182 55
E-post: Pia Gustavsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

AnsökanPDF