Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Krisberedskap

Vad gör du om din vardag vänds upp och ner?

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om något skulle hända?

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands, vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. När det inträffar en större katastrof eller en mindre kris kan det ta dagar innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt igen. Hur gör du då? Om du är utan ström. Utan värme. Om det inte finns mat i butikerna.

Räkna med att samhällets resurser till en början kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Det krävs därför att vi alla förbereder oss på att i så stor omfattning kunna klara oss själva under en första tid. Här har vi samlat tips på hur du kan förbereda dig och vad som är bra att ha hemma.

I foldern som heter så klarar du dig själv i tre dygn beskriver vi vad du bör tänka på och vad du behöver ha hemma för att vara beredd om något skulle hända. Du hittar foldern under dokument här på sidan.

Du hittar också broschyren Om krisen eller kriget kommer här på sidan under dokument. Den skickades under maj 2018 ut till alla hushåll i landet. Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter.

Civilt försvar
Totalförsvar består av militärt försvar och civilt försvar. Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Beslut om höjd beredskap fattar regeringen om krig/konflikt hotar eller om ett angrepp har inletts.

Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Kommunen har en viktig roll att spela i det civila försvaret. Arbetet med dessa frågor har under det senaste året blivit mer intensivt efter att under de senaste decennierna inte bedrivits särskilt aktivt.

Kommunen har tre grundläggande uppgifter i det civila försvaret:

  • Säkerställa samhällets funktionalitet. Det innebär att de mest samhällsviktiga verksamheterna som kommunen och andra bedriver ska kunna upprätthållas. Till detta ska kommunen bidra.
  • Det innebär bl.a. att kunna evakuera befolkning och ta emot evakuerade från andra kommuner. Kommunen har inget ansvar för skyddsrum utöver att säkerställa att skyddsrum i egna fastigheter inom 48 timmar kan vara funktionella. Via länken under relaterad information kan du hitta ditt närmaste skyddsrum.
  • Stödja Försvarsmakten. Det innebär att vid behov stödja försvarsmakten med resurser.

Kriskommunikation
Skulle en allvarlig händelse inträffa kommer kommunen fortlöpande att informera kommuninvånarna om vilka åtgärder som vidtas från kommunen och andra aktörer samt om det finns några särskilda åtgärder som invånarna ska vidta. Informationen kommer bland annat att finnas här på kommunens webbplats. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio eller andra för situationen lämpliga medier.

Krisinformation.se har tagit fram en app för Android och iOs. I den kan du bland annat få varningar från SMHI och trafikmeddelanden från Trafikverket. Du hittar även checklistor för hur du kan förbereda dig för allvarliga händelser. Med hjälp av checklistorna kan du förbereda dig för till exempel strömavbrott och översvämningar eller få tips på hur du kan skydda din dator och din telefon mot intrång.

I appen kan du också prenumerera på varningen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och få nyheter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Du väljer själv vilka geografiska områden som du vill följa och få notiser om.

Krisinformationsnumret 113 13

Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser är 113 13. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Numret stödjer även ansvariga aktörer som kommuner, landsting och andra myndigheter.

Kommunen har också möjlighet att upprätta en så kallad upplysningscentral. Den bemannas av kommunens personal och dit kan man vända sig med frågor. Mer information om upplysningscentralen publiceras på kommunens hemsida om det blir aktuellt att dra igång upplysningscentralen.

Signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten - VMA

Om en allvarlig händelse inträffar som kan innebära risk för skada, t ex brand med kraftig rökutveckling eller utsläpp av farlig kemikalie eller gas, ska allmänheten varnas och informeras med hjälp av utomhuslarmet ”Viktigt meddelande”.

Signalen är 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad, i minst 2 minuter. När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Lyssna på radion
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Signalen provas kl. 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Krisstöd / POSOM

I händelse av en mer omfattande olycka eller samhällsstörning kan kommunens krisstöd / POSOM aktiveras. Gruppen skall finnas till stöd för de drabbade och annhöriga vilka är i behov av psykiskt och socialt omhändertagande.

Krisstödets uppgifter är att ge stöd och omhändertagande till en större grupp av människor som drabbats av kris. Syftet är att förstärka den ordinarie verksamheten om de inte kan hantera en uppkommen situation.

Krisstödet/POSOM-gruppen i Törebodas kommun består av representanter från vård- och omsorgsverksamheten, skolorna, kyrkorna och primärvården. Gruppen har ett nära samarbete med POSOM-grupperna i Mariestad och Gullspång. Organiseringen av POSOM-grupperna i MTG-kommunerna bygger på att man vid behov hjälper varandra.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-04

Relaterad information

Kontakt

Camilla Thure
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-362 98
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Malin Mellgren
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Per Ahlström
Informationssäkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post: Informationssäkerhet MTG

Marie Mann
POSOM-samordnare
Telefon: 0506-181 30
E-post: Marie Mann

Dokument

Styrdokument krisberedskapsarbetePDF

Plan extraordinära händelserPDF

Så klarar du dig själv i tre dygnPDF

Om krisen eller kriget kommerPDF

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Länkar

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din krisberedskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktigt Meddelande till Allmänheten - VMAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyddsrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns