Brottsförebyggande arbete

Trygghet och säkerhet är viktigt i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner

Rädslan för att utsättas för brott inger en växande känsla av otrygghet i dagens samhälle. Inbrott, stölder och våldsbrott i närmiljön är det som oroar människor mest. För att öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Töreboda kommun samverkar kommunen tillsammans med Mariestad och Gullspång i ett Brottsförebyggande råd. Rådets uppgift är att arbeta främjande för brottsförebyggande- och trygghetsskapande insatser i de tre kommunerna. 

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

För mer information om Grannsamverkan, kontakta kommunen eller polisen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Pia Gustavsson
Folkhälsoplanerare
Telefon: 0506-182 55
E-post: Pia Gustavsson

Säkerhetssamordning TG
Telefon: 0506-180 00
E-post: Säkerhetssamordning TG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länk

Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Grannsamverkan
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.