Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kameraövervakning

Töreboda kommuns syfte med kamerabevakning är både brottsförebyggande och brottsbevisande skäl. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för kamerabevakning är allmänt intresse. Kameraupptagningen lagras i 30 dagar.Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på tk@mariestad.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@gullspang.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-23

Relaterad information

Kontakt

[Förnamn och efternamn]
[Befattning]
Telefon:
E-post:

Ansvarig nämnd

Dokument

Länkar