Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trygghet och säkerhet

I Töreboda kommun ska man kunna bo och verka i en trygg och säker miljö. Inom området trygghet och säkerhet ingår brotts- och olycksförebyggande arbete samt krisberedskap.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Törebodas brottsförebyggande arbete sker inom skola, socialtjänst, samhällsplanering och kommunalteknisk verksamhet. Töreboda, Mariestad och Gullspångs kommuner samverkar i det brottsförebyggande arbetet. Samverkan sker också med polis och andra myndigheter.

Trygg i Töreboda kommun 2020. En enkät om upplevd trygghet i samarbete mellan kommun och Polis.

Vi vill veta mer om kommuninvånarnas erfarenheter och synpunkter om den upplevda tryggheten i kommunen. För att hantera lokala problem och för att få in synpunkter har Polisen och Töreboda kommun en gemensam elektronisk enkät som alla som vistas och som bor i kommunen här får möjlighet att besvara.

Här kan ni läsa mer om enkäten och svara på den fram till den 31 augusti:
Länk till enkäten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Olycksförebyggande

Olyckor som kan uppstå är trafikolyckor, brand i byggnad, drukningsolyckor, fallolyckor med mera.

Ditt ansvar att skydda liv, egendom och att inte orsaka olyckor

Varje medborgare har ett ansvar att skydda sitt liv, sin egendom och att inte orsaka olyckor..

Kommunens ansvar vid olyckor

Först när människor inte längre klarar av det ansvaret ska samhällets resurser träda in. Räddningstjänstens olycksförebyggande arbete finns till för att ge stöd till den enskilde för att minska antalet olyckor och konsekvenserna av olyckorna.

Samhällskriser

En samhällskris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Samhällskrisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning.

Ditt ansvar att skydda dig själv och de dina

De flesta av oss har ingen erfarenhet av en allvarlig samhällskris. Kanske tänker du att det aldrig kan hända dig. Att tänka över vilka samhällskriser som kan drabba dig är en bra förberedelse. Myndigheten för samhällsskydd och beedskap rekommenderar att skaffa en hemberedskap för en vecka. Läs mer hur du skaffar dig en egen hemberedskap under Dinsäkerhet.se

Kommunens ansvar vid samhällskriser

Kommunen ska enligt lag ha förmåga att hantera en samhällskris. Kommunen ska:

  • skaffa sig kunskap om vilka händelser som kan inträffa genom att vart fjärde år göra en risk- och sårbarhetsanalys. De risker som är identifierade och rör allmänheten finns beskrivna under risker och hot.
  • informera om samhällskrisen när den har inträffat.
  • hantera de samhällskriser som uppstår. Om samhällskrisen kräver särskild ledning finns en organisation för det som möjliggör snabbaree beslutsvägar. Kommunen ska också kunna samverka med andra kommuner, myndigheter och privata aktörer för att hantera samhällskrisen.
  • ha en förmåga att stå emot störningar vid samhällskriser

Skadeanmälan

Om du har råkat ut för en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du söka ersättning för detta. Fylla i blanketten som du hittar under Relaterad information/dokument här på sidan. Skicka sedan in denna till kommunen så prövas ditt ärende.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-23

Relaterad information

Kontakt

Johan Broberg
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Camilla Thure
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-362 98
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Per Ahlström
Informationssäkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post: Informationssäkerhet MTG

OBS! Mail är en allmän och offentlig handling som diarieförs.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Hjärtstartarregistret
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Risker i barns vardag 0-6 årlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Skadeanmälan och ansökan om ersättning av skadaPDF