Tillgänglighet i kommunens lokaler och utemiljö

Här kan du få information om en plats eller lokal är tillgänglig för dig som har svårt att;

  • höra
  • se
  • röra dig
  • tåla vissa ämnen
  • förstå eller tolka information

Här finns även en handlingsplan för att enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmän plats.