Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Styrdokument och riktlinjer

Under ingångarna i vänstermenyn hittar du de flesta av kommunens styrdokument, reglementen samt taxor och avgifter.

Kanslienhet:
Kanslienheten arbetar med stöd till kommunens olika verksamheter och politisk administration.

Vi garanterar att:
Den som kontaktar kommunen ska i första hand komma fram till sökt person eller till någon annan inom samma funktion, för att få sitt ärende uträttat. I andra hand ska informationen ges om när den sökta personen anträffas. Inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges. Ärendelistor till kommunfullmäktige ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar innan planerat sammanträde. Protokoll från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska publiceras på kommunens hemsida och finnas tillgängliga på kommunhuset senast fem arbetsdagar efter att protokollet justerats. Kommunens växel är öppen alla arbetsdagar under kontorstid.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-10

Relaterad information

Kontakt

Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen