Tillgänglighet för sidan Synpunkter eller klagomål och appen Synpunkter och fel Töreboda

Töreboda kommun står bakom den här webbplatsen och appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och appen. Den här sidan beskriver hur sidan Synpunkter förslag och felanmälan och appen Synpunkter & fel Töreboda uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen/appen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen och appen inte är helt tillgängliga, nämligen kartan. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen/appen?

Om du behöver information från toreboda.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt inom två arbetsdagar.

Kontakt

Rapportera brister i webbplatsens/appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens/appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Formulärets/appens karta är inte avsedd för navigering och undantas därmed enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kartan innehåller till mycket stor del grafiska element och är således väldigt svår att tillgänglighetsanpassa. Adressökningen och möjligheten att beskriva platsen för ärendet i beskrivningsfältet är däremot tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör Infracontrol har låtit ett företag, med expertis inom digital tillgänglighet, göra en extern granskning av sidan Synpunkter eller klagomål och appen Synpunkter & fel Töreboda.

Senaste bedömningen gjordes den 4 februari 2021.

Webbplatsen publicerades den 27-11-2009.

Redogörelsen uppdaterades senast den 01-12-2022.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information