Självservice, e-tjänster och blanketter

På självserviceportalen, som du kommer åt via länk här nedan eller direkt via e-tjanster.toreboda.se, har vi samlat alla kommunens blanketter och e-tjänster. E-tjänsterna låter dig uträtta dina ärenden när och var det passar dig. På kontorstid, kvällar, helger, i din dator eller på din smartphone. Du kan följa dina ärenden, och få samlad återkoppling.

När du klickar på länkarna nedan kommer du till blanketten/e-tjänsten i självserviceportalen.
Självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster barn och utbildning

E-tjänster bygga och bo

Bostad och boendemiljö

Tillstånd om djur inom område med detaljplan, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Installation av värmepump, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lägenhetsregister, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Strandskyddsdispens, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Trädfällning på kommunal mark, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov och anmälan byggnation

För dina bygglovsärenden finns en e-tjänst där du skickar in och kan följa dina ärenden.
Bygga, ändra och riva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Beställning av byggritningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp

E-faktura för VA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna din vattenmätaravläsning,se historik för vattenförbrukning och fakturor, hämta autogiroblankett med mera
E-tjänst vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskild avloppsanläggning, ansökan/anmälan installation eller ändring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Torrtoalett, latrinkompostering och urinspridning, anmälan och ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nybyggnadskarta och VA-anslutning, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ersättning för skada vid översvämning eller annan händelse, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga blanketter bygga och bo

Utförande av utstakning av nybyggnad eller tillbyggnad, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster stöd och omsorg

E-tjänster miljö

E-tjänster näringsliv och jobb

Alkoholservering

På webbsidan nedan kan du som företagare i Töreboda kommun söka serveringstillstånd för alkohol.
Serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Folköl, anmälan och avregistrering av försäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemikaliehantering

Cistern ur bruk, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
A-, B-, eller C-verksamhet enligt miljöbalken, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelshantering

Livsmedelsverksamhet - anmäl och registrera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Livsmedelsverksamhet avregistrering, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dricksvattenanläggning, registrering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tobak och e-cigaretter

Tobaksförsäljning, ansökan om tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
E-cigarett, anmälan om försäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tobaksförsäljning, anmälan av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tobaksförsäljning, anmäla upphörd försäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och hälsoskydd

Djurhållning enligt miljöbalken, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Badanläggning, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hygienverksamhet, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Oljeavskiljare Öppnas i nytt fönster.
Ny innehavare av miljöfarlig verksamhet, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster gata och hamn

E-tjänster kommun och politik