Presentation av kommunen

Fotot visar Töreboda kommunhus. I förgrunden syns fontänen på Töreboda torg och ett grönskande träd.

Töreboda ligger vid Göta kanal, mitt emellan Vänern och Vättern och har drygt 9.000 invånare.

Vi har bra boendemiljö, fina fritidsanläggningar, närhet till bland annat Tivedens nationalpark och ett mycket aktivt föreningsliv för alla åldrar.

Det finns goda kommunikationer till och från Töreboda. Närheten till Västra stambanan innebär snabba förbindelser till Stockholm och Göteborg. Dessutom når du bekvämt högskolan i Skövde, restiden är 18 till 20 minuter med tåg.
Det finns även pendlingsmöjligheter till högskolorna i Örebro och Jönköping.
 
Näringslivet inom kommunen är rikt. Det finns flera ledande företag inom olika områden.

Det är viktigt att du som invånare i Töreboda känner att du kan göra din röst hörd och att du kan vara med och forma Törebodas framtid. På de här sidorna kan du hitta mer information om hur kommunen arbetar med demokratifrågor och hur du kan bli delaktig på olika sätt. Här kan du också ta reda på mer om kommunens ekonomi och organisation.
 
Sedan några år tillbaka samarbetar Töreboda kommun med Mariestads och Gullspångs kommuner i en rad viktiga frågor. Det samarbetet presenterar vi också på dessa sidor.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Michael Nordin
Kommunchef
Telefon: 0506-181 52
E-post: Michael Nordin

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen