Teknik

Tekniska förvaltningen arbetar med tekniskt underhåll, vatten och avlopp, gator och parker och kommunens fastigheter.

Tekniska nämnden sätter budget, mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp..

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommun samverkar i en gemensam teknisk nämnd och verksamhet.