Sammanträdeshandlingar

Kungörelser - ärendelistor till kommunfullmäktiges sammanträden. I kungörelsen kan du ta del av vilka ärenden som kommer att tas upp på kommande möte.

Datum för årets sammanträden finns i menyn under sammanträdesdagar.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga
Allmänheten hälsas välkommen!