Sammanträdeshandlingar

Kungörelser - ärendelistor till kommunfullmäktiges sammanträden. I kungörelsen kan du ta del av vilka ärenden som kommer att tas upp på kommande möte.

Datum för årets sammanträden finns i menyn under sammanträdesdagar.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga
Allmänheten hälsas välkommen!

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kommunkansliet

Kontakt
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet
Utbildning- och kulturutskottet
Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Kommunfullmäktige
Utvecklingsutskottet
Personalutskottet
Kristina Roslund Berg
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen