Sammanträdesdagar 2021

En bild. Bilden visar vilka datum som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten och nämnder sammanträder under år 2021. Kommunfullmäktige sammanträder 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 27 september, 25 oktober, 29 november samt 20 december. Kommunstyrelsen sammanträder 13 januari, 10 februari, 17 mars, 14 april, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 15 september, 13 oktober, 17 november samt 8 december. För information om när övriga nämnder samt utskott sammanträder är du välkommen att kontakta förvaltningssekreterare Kia Berg på telefon 0506-180 12.