Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesdagar 2020

Kommunfullmäktige
27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 28 september, 26 oktober, 30 november och 14 december.

Kommunstyrelsen
8 januari, 5 februari, 11 mars, 8 april, 6 maj, 27 maj, 17 juni, 9 september, 7 oktober, 11 november och 25 november.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
15 januari, 19 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 3 juni, 25 augusti, 16 september, 21 oktober, 4 november och 9 december.

Kommunstyrelsens utbildnings- och kulturutskott
18 februari, 16 april, 4 juni, 17 september, 5 november och 10 december.

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
13 januari, 17 februari, 16 mars, 14 april, 4 maj, 25 maj, 29 juni (individärenden), 24 augusti, 14 september, 12 oktober, 2 november och 7 december.

Kommunstyrelsens personalutskott
18 februari, 14 april, 2 juni, 15 september och 3 november.

Kommunstyrelsens ekonomiberedning
20-21 februari, 15 april, 5 maj, 21 september och 13 oktober.

IT-nämnden
10 februari, 6 april, 15 juni, 17 september, 9 november och 7 december.

Krisledningsnämnden
18 mars och 21 oktober.

Lönenämnden
11 februari, 7 april, 29 augusti och 15 december.

Miljö- och byggnadsnämnden
21 januari, 25 februari, 31 mars, 12 maj, 23 juni, 25 augusti, 6 oktober, 17 november och 15 december.

Nämnden för ekonomiadministration
10 februari, 6 april, 15 juni, 17 september, 9 november och 7 december.

Tekniska nämnden
18 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 22 september, 20 oktober, 24 november och 22 december.

Tekniska nämndens arbetsutskott
11 februari, 9 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, 15 september, 13 oktober, 17 november och 15 december.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-27

Relaterad information

Kontakt

Kommunkansliet
Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Vård- och omsorgsutskottet
Marita Asp
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-181 46
E-post: Marita Asp

Utbildning- och kulturutskottet
Peter Andersson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 89
E-post: Peter Andersson

Utvecklingsutskottet
Kristina Roslund Berg
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Ärendehantering 2020PDF