Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Protokoll

Här kan du läsa protokollen från alla nämnder i Töreboda kommun från och med januari 2009. Vill du läsa tidigare protokoll kan du kontakta respektive nämndsekreterare.

Från och med år 2011 har Töreboda kommun en politisk organisation, som innebär att barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden upphört. Ärenden som tidigare behandlades av dessa nämnder behandlas nu av kommunstyrelsen.

Observera

Protokoll är offentliga handlingar. Men om ett beslut innehåller personuppgifter som kan upplevas som känsliga för en enskild kan de paragraferna vara opublicerade i de protokoll som finns utlagda på hemsidan. Denna bedömning gör förvaltningen som känner till ärendet.

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

IT-nämndens protokoll

Ekonomiadministrationsnämndens protokoll

Lönenämndens protokoll

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll

Tekniska nämndens protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll

Valnämndens protokoll

 

Tidigare nämnder

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Socialnämndens protokoll
 

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-31

Relaterad information

Kontakt

Kommunkansliet

Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Vård- och omsorgsutskottet
Marita Asp
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-181 46
E-post: Marita Asp

Utbildning- och kulturutskottet
Peter Andersson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 89
E-post: Peter Andersson

Utvecklingsutskottet
Kristina Roslund Berg
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Ewa Sallova
Nämndsekreterare
Teknisk nämnd
Telefon: 0501-75 61 05
E-post: Ewa Sallova