Protokoll

Här kan du läsa protokollen från alla nämnder i Töreboda kommun från de senaste fem åren. Vill du läsa tidigare protokoll kan du kontakta respektive sekreterare.

Från och med år 2011 har Töreboda kommun en politisk organisation, som innebär att barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden upphört. Ärenden som tidigare behandlades av dessa nämnder behandlas nu av kommunstyrelsen.

Observera

Protokoll är offentliga handlingar. Men om ett beslut innehåller personuppgifter som kan upplevas som känsliga för en enskild kan de paragraferna vara opublicerade i de protokoll som finns utlagda på hemsidan. Denna bedömning gör förvaltningen som känner till ärendet.

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

IT-nämndens protokoll

Ekonomiadministrationsnämndens protokoll

Lönenämndens protokoll

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll

Tekniska nämndens protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll

Valnämndens protokoll

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kommunkansliet
Kia Roslund Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Ylva Grönlund
Nämndsekreterare
Teknisk nämnd
Telefon: 0501-75 50 45
E-post: Ylva Grönlund