Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Revisorer

Kommunrevision

Kommunens revisorer har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Granskningen ska pröva om verksamheten sköts

  • på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna granskar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

För att utföra granskningen har kommunfullmäktige utsett fem revisorer.

Förtroendevalda revisorer 2015 - 2018
Bo Kindbom (S), ordförande
Ronny Jönsson (M), vice ordförande
Uno Johansson (M)
Anders Benjaminsson (C)
Tora Blom (S)

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-13

Relaterad information

Kontakt
Mariana Frankén
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 20
E-post: Mariana Frankén

Bo Kindbom
Ordförande revisionen
E-post: Bo Kindbom

Ansvarig nämnd
Kommunfullmäktige

Dokument
ReglementePDF

 

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns