Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter som väljs på fyra år.

Fullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten, pengarna, ska fördelas. Det är även här som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms och här väljs också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige fastställer även kommunens förvaltningsorganisation och beslutar om förändringar i förvaltningens organisationsstruktur.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige:
Socialdemokraterna   10 mandat
Moderaterna                9 mandat
Centerpartiet                5 mandat
Sverigedemokraterna  4 mandat
Vänsterpartiet              2 mandat
Liberalerna                  1 mandat

Kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
Ordförande Karl-Johan Gustafsson (C)
1:e vice ordförande Anne-Marie Lundin (M)
2:e vice ordförande Johan Cord (S)

Ledamöter 

Karin Arvidsson (S), e-post: Karin Arvidsson
Bengt Sjöberg (M), e-post: Bengt Sjöberg
Pernilla Johansson (C), e-post: Pernilla Johansson
Peter Sporrong (SD), e-post: Peter Sporrong
Lars-Åke Bergman (S), e-post: Lars-Åke Bergman
Linn Brandström (M), e-post: Linn Brandström
Anne-Charlotte Karlsson (S), e-post: Anne-Charlotte Karlsson
Anne-Marie Lundin (M), e-post: Anne-Marie Lundin
Karl-Johan Gustafson (C), e-post: Karl-Johan Gustafson
Marco Terenziani (SD), e-post: Marco Terenziani
Johan Cord (S), e-post: Johan Cord
Marlene Näslin (M), e-post: Marianne Näslin
Mattias Faleke (V), e-post: Mattias Faleke
Katarina Wikström (S), e-post: Katarina Wikström
Marianne Asp Henrysson (C), e-post: Marianne Asp Henrysson
Erland Gustafsson (M), e-post: Erland Gustafsson
Gunilla Fransson (L), e-post: Gunilla Fransson
Bo Andersson (S), e-post: Bo Andersson
Bengt-Åke Johansson (SD), e-post: Bengt-Åke Johansson
Gunnar Welin (M), e-post: Gunnar Welin
Anna-Lena Rask (S), e-post: Anna-Lena Rask
Allan Jakobsson (C), e-post: Allan Jakobsson
Jan Erik Sandegren (M), e-post: Jan-Erik Sandegren
Fawwaz Abbas (S), e-post: Fawwaz Abbas
Nina Terenziani (SD), e-post: Nina Terenziani
Gustaf Lexell (M), e-post: Gustaf Lexell
Berit Bergman (S), e-post: Berit Bergman
Wivi Thornell Johansson (C), e-post: Wivi Thornell Johansson
Björn Lagerqvist (M), e-post: Björn Lagerqvist
Leif Börjesson (S), e-post: Leif Börjesson
Therése Göransson (V), e-post: Therése Göransson

Ersättare
Ewa Ewaldson (S), e-post: Ewa Ewaldson
Johan Jacobsson (S), e-post: Johan Jacobsson
Anna-Karin Holgersson (S), e-post: Anna-Karin Holgersson
Tommy Thelin (S), e-post: Tommy Thelin
Yvonne Antonsson (S), e-post: Yvonne Antonsson
Jörgen Karlsson (M), e-post: Jörgen Karlsson
Marie Persson (M), e-post: Marie Persson
Ann Lindeberg (M), e-post: Ann Lindeberg
Micael Hamilton (M), e-post: Micael Hamilton
Sören Lexell (M), e-post: Sören Lexell
Sven Olsson (C), e-post: Sven Olsson
Per-Olof Pettersson (C), e-post: Per-Olof Pettersson
Lars Frändberg (C),e-post: Lars Frändberg
Hans Persson (SD), e-post: Hans Persson
Anders Löfgren (SD), e-post: Anders Löfgren
Pernilla Almgren (V), e-post: Pernilla Almgren
Jan-Erik Rosander (V), e-post: Jan-Erik Rosander
Mattias Lindström (L), e-post: Mattias Lindström
Jaana Jansson (L), e-post: Jaana Jansson

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-17

Relaterad information

Kontakt

Mariana Frankén
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 20
E-post: Mariana Frankén

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns