Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Sammanträden och protokoll

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott upprättar efter varje sammanträde ett protokoll. I protokollet framgår vilka ärenden som behandlats på sammanträdet och vad som beslutats.

Protokollen är allmänna handlingar, vilket innebär att de i regel är offentliga. Undantag kan finnas för sekretessbelagda uppgifter, främst i socialnämndens protokoll.

På följande sidor kan du ta del av protokoll från och med januari 2009. Vill du ta del av äldre protokoll kan du kontakta respektive nämnds sekreterare.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-04

Relaterad information

Kontakt

Mariana Frankén
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 20
E-post: Mariana Frankén

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Ärenderutiner 2018

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns