Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträden och protokoll

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott upprättar efter varje sammanträde ett protokoll. I protokollet framgår vilka ärenden som behandlats på sammanträdet och vad som beslutats.

Protokollen är allmänna handlingar, vilket innebär att de i regel är offentliga. Undantag kan finnas för sekretessbelagda uppgifter främst i vård- och omsorgsutskottets och kommunstyrelsens protokoll.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-05

Relaterad information

Kommunkansliet

Kontakt
Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Vård- och omsorgsutskottet
Marita Asp
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-181 46
E-post: Marita Asp

Utbildning- och kulturutskottet
Peter Andersson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 89
E-post: Peter Andersson

Utvecklingsutskottet
Kristina Roslund Berg
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg