Sammanträden och protokoll

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott upprättar efter varje sammanträde ett protokoll. I protokollet framgår vilka ärenden som behandlats på sammanträdet och vad som beslutats.

Protokollen är allmänna handlingar, vilket innebär att de i regel är offentliga. Undantag kan finnas för sekretessbelagda uppgifter främst i vård- och omsorgsutskottets och kommunstyrelsens protokoll.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kommunkansliet

Kontakt
Kia Roslund Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg