Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Beslutsvägar

Besluten i Töreboda kommun kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd. Rätten att besluta kan även delegeras till tjänstemän i vissa fall. Vem eller vilka som fattar besluten beror på vad frågan gäller.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tid och dagordning annonseras i Mariestadstidningen, på den officiella anslagstavlan i kommunhuset och här på hemsidan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-30

Relaterad information

Kontakt

Mariana Frankén
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 20
E-post: Mariana Frankén

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns