Beslutsvägar

Besluten i Töreboda kommun kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller utskott. Rätten att besluta kan även delegeras till tjänstemän i vissa fall. Vem eller vilka som fattar besluten beror på vad frågan gäller.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tid och dagordning annonseras i Mariestadstidningen och på den officiella anslagstavlan på hemsidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kommunkansliet
Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Vård- och omsorgsutskottet
Marita Asp
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-181 46
E-post: Marita Asp

Utbildning- och kulturutskottet
Peter Andersson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 89
E-post: Peter Andersson

Utvecklingsutskottet
Kristina Roslund Berg
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen