Beslutsvägar

Besluten i Töreboda kommun kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller utskott. Rätten att besluta kan även delegeras till tjänstemän i vissa fall. Vem eller vilka som fattar besluten beror på vad frågan gäller.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tid och dagordning annonseras i Mariestadstidningen och på den officiella anslagstavlan på hemsidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kommunkansliet
Ola Blomberg
Biträdande verksamhetschef ledning & utveckling
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen