Ansvar

Som lagstiftare bestämmer regering och riksdag vad en kommun får och inte får göra. Kommunens ansvarsområden regleras i de så kallade speciallagstiftningarna och kommunallagen.

I övrigt har kommunerna fri rätt att bestämma, genom så kallat kommunalt självstyre. Självstyre grundar sig på demokrati och medborgarens möjlighet att påverka kommunala beslut. Kommunerna har en beskattningsrätt enligt grundlagen.

Vissa verksamheter ansvarar kommunen för därför att det är bestämt i lagen. Andra verksamheter bedriver kommunen frivilligt.

Exempel på verksamheter som kommunen enligt lag har ansvar för:

 • Förskola och grundskola
 • Gymnasieutbildning
 • Äldreomsorg
 • Omsorg om funktionshindrade
 • Försörjningsstöd
 • Bibliotek
 • Plan- och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Vatten och avlopp
 • Renhållning och avfallshantering
 • Underhåll av kommunala gator och parker
 • Ordning och säkerhet
 • Räddningstjänst

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kommunkansliet
Kia Roslund Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kia Roslund Berg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen