Så styrs kommunen

Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker (förtroendevalda) företräder medborgarna och beslutar över kommunens verksamhet.

Politikerna representerar sina partier och utses i allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Till sin hjälp att granska verksamheten har fullmäktige revisionen. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och har ett samordningsansvar för kommunens verksamhet.