Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Så styrs kommunen

Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker (förtroendevalda) företräder medborgarna och beslutar över kommunens verksamhet.
Politikerna representerar sina partier och utses i allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.
Till sin hjälp att granska verksamheten har fullmäktige revisionen.
Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och har ett samordningsansvar för kommunens verksamhet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-30

Relaterad information

Kontakt


Mariana Frankén
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 20
E-post: Mariana Frankén

Ansvarig nämnd


Kommunstyrelsen
Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns