Så styrs kommunen

Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker (förtroendevalda) företräder medborgarna och beslutar över kommunens verksamhet.

Politikerna representerar sina partier och utses i allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Till sin hjälp att granska verksamheten har fullmäktige revisionen. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och har ett samordningsansvar för kommunens verksamhet.

Valteknisk samverkan

I Töreboda kommun har partierna slutit överenskommelser om valteknisk samverkan. Valteknisk samverkan innebär en samverkan mellan politiska partier i syfte att skapa förutsättningar för en majoritet i exempelvis kommunfullmäktige, nämnder och utskott, då inget av partierna har uppnått en egen majoritet.

För mandatperioden 2023-2026 har överenskommelse om valteknisk samverkan slutits mellan Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

Överenskommelse om valteknisk samverkan har också slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kommunkansliet

Kontakt
Kia Roslund Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen