Så styrs kommunen

Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker (förtroendevalda) företräder medborgarna och beslutar över kommunens verksamhet.

Politikerna representerar sina partier och utses i allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Till sin hjälp att granska verksamheten har fullmäktige revisionen. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och har ett samordningsansvar för kommunens verksamhet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kommunkansliet

Kontakt
Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Vård- och omsorgsutskottet
Marita Asp
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-181 46
E-post: Marita Asp

Utbildning- och kulturutskottet
Peter Andersson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 89
E-post: Peter Andersson

Utvecklingsutskottet
Kristina Roslund Berg
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen