Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Revisorer

Kommunrevision

Kommunens revisorer har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Granskningen ska pröva om verksamheten sköts

  • på ett ändamålsenligt sätt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna granskar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

För att utföra granskningen har kommunfullmäktige utsett fem revisorer.

Förtroendevalda revisorer 2019 - 2022
Bo Kindbom (S), ordförande
Ronny Jönsson (M), vice ordförande
Uno Johansson (M)
Anders Benjaminsson (C)
Tora Blom (S)

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-05

Relaterad information

Kontakt

Bo Kindbom
Ordförande revisionen
E-post: Bo Kindbom

Kommunkansliet
Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Vård- och omsorgsutskottet
Marita Asp
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-181 46
E-post: Marita Asp

Utbildning- och kulturutskottet
Peter Andersson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 89
E-post: Peter Andersson

Utvecklingsutskottet
Kristina Roslund Berg
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Dokument

ReglementePDF