Revisorer

Kommunrevision

Kommunens revisorer har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Granskningen ska pröva om verksamheten sköts

  • på ett ändamålsenligt sätt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna granskar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

För att utföra granskningen har kommunfullmäktige utsett fem revisorer.

Förtroendevalda revisorer 2019 - 2022
Bo Kindbom (S), ordförande
Ronny Jönsson (M), vice ordförande
Uno Johansson (M)
Anders Benjaminsson (C)
Tora Blom (S)

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Bo Kindbom
Ordförande revisionen
E-post: Bo Kindbom

Kommunkansliet
Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Vård- och omsorgsutskottet
Marita Asp
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-181 46
E-post: Marita Asp

Utbildning- och kulturutskottet
Peter Andersson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 89
E-post: Peter Andersson

Utvecklingsutskottet
Kristina Roslund Berg
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Dokument

Reglemente Pdf, 588 kB.