Folkhälsoråd

I Töreboda kommun finns ett tvärsektoriellt sammansatt folkhälsoråd. Folkhälsorådet består av kommunstyrelsens presidium (tre förtroendevalda), två förtroendevalda från hälso- och sjukvårdsnämnden, kommunchef, vårdschef samt folkhälsostrateg.

Folkhälsorådets ledamöter
Bengt Sjöberg (M), ordförande
Pernilla Johansson (C)
Karin Arvidsson (S)
Erik Ekblom, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande
Ann-Christine Erlandsson, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Tjänstemän
Michael Nordin, kommunchef
Przemyslaw Skorupka, vårdchef
Pia Gustavsson, folkhälsostrateg