Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Folkhälsoråd

I Töreboda kommun finns ett tvärsektoriellt sammansatt folkhälsoråd. Folkhälsorådet består av kommunstyrelsens presidium, två förtroendevalda två förtroendevalda från hälso- och sjukvårdsnämnden, kommunchef, tandvårdschef samt folkhälsostrateg.

Folkhälsorådets ledamöter
Bengt Sjöberg (M), ordförande
Pernilla Johansson (C)
Karin Arvidsson (S)
Erik Ekblom (Östra hälso- och sjukvårdsnämnden), vice ordförande
Ann-Chrostine Erlandsson (Östra hälso- och sjukvårdsnämnden)

Tjänstemän
Per-Ola Arnling Hedberg (kommunchef)
Przemyslaw Skorupka (vårdchef)
Pia Gustavsson (folkhälsostrateg)

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-09

Relaterad information

Kontakt
Pia Gustavsson
Folkhälsostrateg
Telefon: 0506-182 55
E-post: Pia Gustavsson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
Folkhälsorådet

Dokument
SamverkansavtalPDF