Överförmyndare

Töreboda kommun har ett samarbetsavtal med Mariestads kommun om samarbete kring Överförmyndarverksamheten.

Mariestads kommun är värdkommun, där också handläggare och jurist är placerade.

Överförmyndarexpeditionen är förlagd till Mariestad med telefontider måndagar 10.00-12.00 och torsdagar 14.00-16.00.

Inlämning av handlingar kan göras i receptionen i Töreboda kommunhus.

Rekrytering

Töreboda kommun ansvarar för rekrytering av gode män. Det finns alltid behov av nyrekrytering av gode män. Är du intresserad, kontakta rekryteringshandläggare Ann-Christine Hermansson.