Valnämnd

Valnämnden i Töreboda kommun planerar och genomför våra allmänna val. Nämnden har ansvar för att valprocessen genomförs korrekt och effektivt. Förutom att skaffa material och ordna fram lokaler ingår det i valnämndens uppdrag att rekrytera och utbilda den personal som behövs.

Ledamöter 2023 - 2026
Gunnar Welin (M), ordförande
Kerstin Bertilsson (M)
Viola Olofsson (S), vice ordförande
Leif Börjesson (S)
Nina Terenziani (SD)

Ersättare
Ann-Marie Lundin (M)
Hossein Mustafa (S)
Per Olof Pettersson (C)
Marco Terenziani (SD)
Gunilla Fransson (L)