Valnämnd

Valnämnden i Töreboda kommun planerar och genomför våra allmänna val. Nämnden har ansvar för att valprocessen genomförs korrekt och effektivt. Förutom att skaffa material och ordna fram lokaler ingår det i valnämndens uppdrag att rekrytera och utbilda den personal som behövs.

Ledamöter 2019 - 2022
Gunnar Welin (M), ordförande
Kerstin Bertilsson (M)
Per-Olof Pettersson (C)
Viola Olofsson (S), vice ordförande
Johan Cord (S)

Ersättare
Erland Gustavsson (M)
Klas Evertsson (C)
Ann-Britt Westerberg (C)
Leif Börjesson (S)
Hossein Mustafa (S)

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Peter Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 89
E-post: Peter Andersson

Ansvarig nämnd

Valnämnden