Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  Mariestads kommun är huvudman.

Nämnden ansvarar för VA-försörjning, gator, vägar, hamn (Mariestads kommun), allmän platsmark, trafikfrågor och kart- och mätverksamhet.

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård .

Tekniska nämnden har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare varav  Mariestads kommun har 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare, Töreboda kommun 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare och Gullspångs kommun  3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Tekniska nämndens arbetsutskott har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, varav Mariestads kommun har 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare, Töreboda  2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare och Gullspångs kommun 1 ledamot och 1 ersättare.

Ordinarie ledamöter

Parti

E-postadress

Sven-Inge Eriksson
Ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Erland Gustavsson
Vice Ordförande

M

erland.gustafsson@toreboda.se

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
2:e vice ordförande

S


suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Göte Andersson

M

gote.andersson@mariestad.se

Lars Karlsson

M

lars.a.karlsson@mariestad.se

Torbjörn Forsell

C

torbjorn.forsell@mariestad.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Lillemor Ågren

S

lillemor.agren@mariestad.se

Björn Nilsson

S

bjorn.nilsson@mariestad.se

Jan-Erik Sandegren

M

jan-erik.sandegren@toreboda.se

Sven Olsson

C

sven.olsson@toreboda.se

Johan Jacobsson

S

johan.jacobsson@toreboda.se

Lars-Åke Bergman

S

lars-ake.bergman@toreboda.se

Torbjörn Jansson

C

torbjorn.jansson@gullspang.se

Gunnar Bohlin

M

gunnar.bohlin@gullspang.se

Ersättare


E-postadress

Maria Cardell

M

maria.cardell@mariestad.se

Vakant

M


Viktor Bergström

L

viktor.bergstrom@mariestad.se

Sven-Erik Månsson

C

sven-erik.mansson@mariestad.se

Mari-Ann Wallander

S

mari-ann.wallander@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.jansson@mariestad.se

Marina Stell-Lundquist

S

marina.stell-lundquist@mariestad.se

Björn Lagerkvist

M

bjorn.lagerkvist@toreboda.se

Bengt Skagerstam

C

bengt.skagerstam@toreboda.se

Roland Hjalmarsson

C

roland.hjlamarsson@toreboda.se

Ulf Andersson

S

ulf.andersson@toreboda.se

Yvonne Antonsson

S

yvonne.antonsson@toreboda.se

Kristoffer Alexandersson

S

kristoffer.alexandersson@gullspang.se

Reine Hilding

S

reine.hilding@gullspang.se

Eric Mellberg

M

eric.mellberg@gullspang.se

Tekniska nämndens arbetsutskottSven-Inge Eriksson
ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Erland Gustavsson
Vice ordförande

M

erland.gustafsson@toreboda.se

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Andre vice ordförande

S

suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Johan Jacobsson

S

johan.jacobsson@toreboda.seErsättare i tekniska nämndens arbetsutskott


E-postadress

Göte Andersson

M

gote.andersson@mariestad.se

Jan-Erik Sandegren

M

jan-erik.sandegren@toreboda.se

Gunnar Bohlin

M

gunnar.bohlin@gullspang.se

Lillemor Ågren

S

lillemor.agren@mariestad.se

Lars-Åke Bergman

S

lars-ake.bergman@toreboda.se
 

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-16

Relaterad information

Kontakt

Ewa Sallova
Enhetschef
Telefon: 0501-75 61 05
E-post: Ewa Sallova

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden