Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  Mariestads kommun är huvudman.

Nämnden ansvarar för VA-försörjning, gator, vägar, hamn (Mariestads kommun), allmän platsmark, trafikfrågor och kart- och mätverksamhet.

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård .

Tekniska nämnden har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare varav  Mariestads kommun har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare, Töreboda kommun fem ordinarie ledamöter och fem ersättare och Gullspångs kommun tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Tekniska nämndens arbetsutskott har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, varav Mariestads kommun har två ordinarie ledamöter och två ersättare, Töreboda två ordinarie ledamöter och två ersättare och Gullspångs kommun en ledamot och en ersättare.

Ordinarie ledamöter

Parti

E-postadress

Sven-Inge Eriksson
Ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Erland Gustavsson
Vice Ordförande

M

erland.gustafsson@toreboda.se

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
2:a vice ordförande

S


suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Göte Andersson

M

gote.andersson@mariestad.se

Lars Karlsson

M

lars.a.karlsson@mariestad.se

Torbjörn Forsell

C

torbjorn.forsell@mariestad.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Lillemor Ågren

S

lillemor.agren@mariestad.se

Björn Nilsson

S

bjorn.nilsson@mariestad.se

Jan-Erik Sandegren

M

jan-erik.sandegren@toreboda.se

Sven Olsson

C

sven.olsson@toreboda.se

Johan Jacobsson

S

johan.jacobsson@toreboda.se

Lars-Åke Bergman

S

lars-ake.bergman@toreboda.se

Torbjörn Jansson

C

torbjorn.jansson@gullspang.se

Gunnar Bohlin

M

gunnar.bohlin@gullspang.se

Ersättare


E-postadress

Maria Cardell

M

maria.cardell@mariestad.se

Anna Mossberg

M

anna.mossberg@mariestad.se

Viktor Bergström

L

viktor.bergstrom@mariestad.se

Sven-Erik Månsson

C

sven-erik.mansson@mariestad.se

Mari-Ann Wallander

S

mari-ann.wallander@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.jansson@mariestad.se

Marina Stell-Lundquist

S

marina.stell-lundquist@mariestad.se

Björn Lagerkvist

M

bjorn.lagerkvist@toreboda.se

Bengt Skagerstam

C

bengt.skagerstam@toreboda.se

Roland Hjalmarsson

C

roland.hjlamarsson@toreboda.se

Ulf Andersson

S

ulf.andersson@toreboda.se

Yvonne Antonsson

S

yvonne.antonsson@toreboda.se

Kristoffer Alexandersson

S

kristoffer.alexandersson@gullspang.se

Reine Hilding

S

reine.hilding@gullspang.se

Eric Mellberg

M

eric.mellberg@gullspang.se

Tekniska nämndens arbetsutskott


E-postadress

Sven-Inge Eriksson
ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Erland Gustavsson
Vice ordförande

M

erland.gustafsson@toreboda.se

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
2:a vice ordförande

S

suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Johan Jacobsson

S

johan.jacobsson@toreboda.se

Ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott


E-postadress

Göte Andersson

M

gote.andersson@mariestad.se

Jan-Erik Sandegren

M

jan-erik.sandegren@toreboda.se

Gunnar Bohlin

M

gunnar.bohlin@gullspang.se

Lillemor Ågren

S

lillemor.agren@mariestad.se

Lars-Åke Bergman

S

lars-ake.bergman@toreboda.se


Sidan senast uppdaterad: 2020-02-05

Relaterad information

Kontakt

Anneli Bergqvist
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 50 59
E-post: Anneli Bergqvist

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden