Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  Mariestads kommun är huvudman.

Nämnden ansvarar för VA-försörjning, gator, vägar, hamn (Mariestads kommun), allmän platsmark och trafikfrågor.

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård .

Tekniska nämnden har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare varav  Mariestads kommun har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare, Töreboda kommun fem ordinarie ledamöter och fem ersättare och Gullspångs kommun tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Tekniska nämndens arbetsutskott har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, varav Mariestads kommun har två ordinarie ledamöter och två ersättare, Töreboda två ordinarie ledamöter och två ersättare och Gullspångs kommun en ledamot och en ersättare.

Ordinarie ledamöter

Parti

E-postadress

Bengt Sjöberg
Ordförande

M

bengt.sjoberg@toreboda.se

Eric Mellberg
Vice Ordförande

M

eric.mellberg@gullspang.se

Sven-Inge Eriksson
2:a vice ordförande

Kd


sven-inge.eriksson@mariestad.se

Sven Karlsson

M

sven.karlsson@mariestad.se

Daniel Lång

M

daniel.lang@mariestad.se

Johan Magnusson

C

johan.magnusson@mariestad.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Linda Fröberg

S

linda.froberg@mariestad.se

Arne Andersson

S

arne.andersson@mariestad.se

Sven Ståhlberg

M

sven.stahlberg@toreboda.se

Lars-Åke Bergman

S

lars-ake.bergman@toreboda.se

Stefan Nilsson

S

stefan.nilsson@toreboda.se

Gustav Svensson

SD

gustav.svensson@toreboda.se

Linda Fredberg

M

linda.fredberg@gullspang.se

Carina Gullberg

S

carina.gullberg@gullspang.se

Ersättare


E-postadress

Börje Andersson

M

borje.andersson@mariestad.se

Alexander Svensson

KD

alexander.svensson@mariestad.se

Marcus Appell

M

marcus.appell@mariestad.se

Torbjörn Forsell

C

torbjorn.forsell@mariestad.se

Mari-Ann Wallander

S

mari-ann.wallander@mariestad.se

Jörgen Svenborger

S

jorgen.svenborger@mariestad.se

Leif Andersson

S

leif.b.andersson@mariestad.se

Kristine Adolfsson

M

kristine.adolfsson@toreboda.se

Mats Engdahl

M

mats.engdahl@toreboda.se

Sven Olsson

C

sven.olsson@toreboda.se

Ann-Charlott Karlsson

S

ann-charlott.karlsson@toreboda.se

Marcus Johnson

L

marcus.johnson@toreboda.se

Patrik Holmberg

M

patrik.holmberg@gullspang.se

Albin Holmberg

M

albin.holmberg@gullspång.se

Torbjörn Jansson

S

torbjorn.jansson@gullspang.se

Tekniska nämndens arbetsutskott


E-postadress

Bengt Sjöberg
Ordförande

M

bengt.sjoberg@toreboda.se

Eric Mellberg
Vice Ordförande

M

eric.mellberg@gullspang.se

Sven-Inge Eriksson
2:a vice ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Lars-Åke Bergman

S

lars-ake.bergman@toreboda.se

Ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott


E-postadress

Sven Ståhlberg

M

sven.stahlberg@toreboda.se

Carina Gullberg

S

carina.gullberg@gullspang.se

Daniel Lång

M

daniel.lang@mariestad.se

Arne Andersson

S

arne.andersson@mariestad.se

Stefan Nilsson

S

stefan.nilsson@toreboda.se


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ylva Grönlund
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 50 45
E-post: Ylva Grönlund

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden