Nämnd för ekonomiadministration

Nämnden för ekonomiadministration är en gemensam nämnd för Töreboda och Gullspångs kommuner. Töreboda kommun är huvudman.
 
Nämnden har till uppgift att nå samordningsfördelar såsom gemensamt nyttjande av personal och datasystem.

Nämnden består av två ledamöter och två ersättare.

Ordinarie ledamöter

Carina Gullberg (S), Gullspång, ordförande
Bengt Sjöberg (M), Töreboda, vice ordförande

Ersättare

Björn Thodenius (M), Gullspång
Karin Arvidsson (S), Töreboda

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Peter Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 89
E-post: Peter Andersson

Anders Bernhall
Ekonomichef
Telefon: 0506-180 15
E-post: Anders Bernhall

Ansvarig nämnd

Ekonomiadministrationsnämnd