Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun är huvudman.

I nämndens ansvarsområde ingår byggnadsfrågor bland annat prövning av bygglov. Nämnden svarar också för kommunernas arbete med frågor som rör livsmedel, människors hälsa, skyddet av miljön och naturvårdsfrågor. Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Ledamöterna representerar tre kommuner där Mariestads kommun har sex ordinarie och sex ersättande ledamöter, Töreboda kommun fyra ordinarie och fyra ersättande ledamöter samt Gullspångs kommun tre ordinarie och tre ersättande ledamöter.

Ersättarna kan endast träda i tjänst då en ordinarie ledamot från den egna kommunen är frånvarande.

Ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden

Anders Bredelius ordförande

(M)

anders.bredelius@mariestad.se

Gunnar Welin, vice ordförande

(M)

gunnar.welin@toreboda.se

Kjell Lindholm, 2:e vice ordförande

(C)

kjell.lindholm@gullspang.se

Anders Svensson

(M)

anders.a.svensson@mariestad.se

Börje Andersson

(M)

borje.andersson@mariestad.se

Leif Andersson

(C)

leif.a.andersson@mariestad.se

Leif Udéhn

(S)

leif.udehn@mariestad.se

Linda Fröberg

(S)

linda froberg@mariestad.se

Håkan Fernström

(S)

hakan.fernstrom@mariestad.se

Leif Börjesson

(S)

leif.borjesson@toreboda.se

Göran Johansson

(C)

goran.johansson@toreboda.se

Thomas Boetius

(M)

thomas.boetius@toreboda.se

Johan Cord

(S)

johan.cord@toreboda.se

Mikael Ericksson

(RV)

mikael.ericksson@gullspang.se

Per Rang

(M)

per.rang@gullspang.se


Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

Daniel Lång                    

  (M)

daniel.lang@mariestad.se


Gustaf Johansson

  (M)

gustaf.johansson@mariestad.se


Pernilla Nielsen

  (M)

pernilla.nielsen@mariestad.se


Göran Sagen

  (KD)

goran.sagen@mariestad.se


Vakant

  (S)Mattias Rydin

  (S)

mattias.rydin@mariestad.se


Inger Farken

  (MP)

inger.farken@mariestad.se


Per-Olof Pettersson

  (C)

per-olof.pettersson@toreboda.se


Anders Gustafsson

  (C)

anders.gustafsson@toreboda.se


Kjell-Åke Gustavsson

  (M)

kjell.gustavsson@toreboda.se


Yvonne Antonsson

  (S)

yvonne.antonsson@toreboda.se


Mats Stamby

  (V)

mats.stamby@toreboda.se


Albert Eriksson

  (C)

albert.eriksson@gullspang.se


Roger Wiking

  (S)

roger.wiking@gullspang.se


Kerstin Bäckerbo

  (M)

kerstin.backerbo@gullspang.seStyrande dokument och taxor som avser Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde finns tillgängliga på Stadshuset i Mariestad hos Miljö- och byggnadsförvaltningen.  

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Delegationsordning Pdf, 329.1 kB, öppnas i nytt fönster.