Lönenämnden

Lönenämnden är en gemensam nämnd för Gullspång, Mariestad, Töreboda. och Karlsborgs kommun. Gullspångs kommun är huvudman.

Nämnden ansvarar för det gemensamma lönekontorets verksamhet som utgörs av löneadministrativa arbetsuppgifter, systemförvaltning och driftsplanering. I arbetsuppgifterna ingår support, pensions- och försäkringsfrågor, utbildning och information. När det gäller systemförvaltning och support ingår även Karlsborgs kommun i samarbetet.

Ordinarie ledamöter
Catarina Davidsson (C), Karlsborg, ordförande
Johan Abrahamsson (M), Mariestad
Carina Gullberg (S), Gullspång, vice ordförande
Bengt Sjöberg (M), Töreboda
 
Ersättare
Jonas Davidsson (S), Karlsborg
Ida Ekeroth (S), Mariestad
Björn Thodenius (M), Gullspång
Karin Arvidsson (S), Töreboda

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Sara Hultman
Chef för lönekontoret
Telefon: 0506-363 75
E-post: Sara Hultman

Ansvarig nämnd

Lönenämnden