Vård- och omsorgsutskottet

Utskottet ska bereda ärenden som rör:

  • Kommunens hälso- och sjukvård
  • Äldre- och handikappomsorg
  • LSS och Individ- och familjeomsorg
  • Myndighetsutövning enligt alkohollagen
  • Flyktingmottagande