Utbildnings- och kulturutskottet

Utskottet ska bereda ärenden som rör:

  • förskole- och fritidshemsverksamhet
  • grundskola och gymnasieskola inklusive särskola
  • kommunal vuxenutbildning
  • svenskundervisning för invandare (SFI)
  • kulturskola
  • arbetsmarknadsenhet
  • fritidsgårdar, sim- och idrottshall
  • allmänkulturell verksamhet
  • blbliotek