Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbildnings- och kulturutskottet

Utskottet ska bereda ärenden som rör:

  • förskole- och fritidshemsverksamhet
  • grundskola och gymnasieskola inklusive särskola
  • kommunal vuxenutbildning
  • svenskundervisning för invandare (SFI)
  • kulturskola
  • arbetsmarknadsenhet
  • fritidsgårdar, sim- och idrottshall
  • allmänkulturell verksamhet
  • blbliotek

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-05

Relaterad information

Kontakt

Peter Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 89
E-post: Peter Andersson

Anne-Marie Lundin
Ordförande
Telefon:
E-post: Anne-Marie Lundin