Utbildnings- och kulturutskottet

Utskottet ska bereda ärenden som rör:

  • förskole- och fritidshemsverksamhet
  • grundskola och gymnasieskola inklusive anpassad grundskola
  • kommunal vuxenutbildning
  • svenskundervisning för invandare (SFI)
  • kulturskola
  • arbetsmarknadsenhet
  • fritidsgårdar, sim- och idrottshall
  • allmänkulturell verksamhet
  • blbliotek

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Carola Karlsson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 05
E-post: Carola Karlsson

Anne-Marie Lundin
Ordförande
E-post: Anne-Marie Lundin