Personalutskottet

Personalutskottet företräder kommunen som arbetsgivare och svarar för kommunens personalpolitik som bl.a. inkluderar arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Utskottet äger viss beslutanderätt beträffande lokala kollektivavtal av principiell betydelse inklusive löneöversyn, pensionsfrågor m.m.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Utvecklingsutskottet
Kristina Roslund Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Linn Brandström
Ordförande
Telefon: 0506-180 10
E-post: Linn Brandström