Personalutskottet

Personalutskottet företräder kommunen som arbetsgivare och svarar för kommunens personalpolitik som bl.a. inkluderar arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Utskottet äger viss beslutanderätt beträffande lokala kollektivavtal av principiell betydelse inklusive löneöversyn, pensionsfrågor m.m.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jeanette Vikström
Personalsekreterare
Telefon: 0506-180 26
E-post: Jeanette Wikström

Bengt Sjöberg
Ordförande
Telefon: 0506-180 28
E-post: Bengt Sjöberg