Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande ledningsorgan. I denna funktion ska kommunstyrelsen samordna och tillgodose helheten i den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnderna och följa dess verksamheter så att måluppfyllelse sker såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Kommunstyrelsen ska bland annat lämna förslag i de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige.

Bland ansvarsområdena för kommunstyrelsen i Töreboda kommun kan nämnas övergripande administration, kommunens ekonomiska förvaltning, arbetsgivarf-rågor, sysselsättningsfrågor, turism, näringslivsfrågor och utvecklingsfrågor i övrigt.

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns fyra utskott, som i huvudsak ska bereda ärenden. Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare vardera utom personal-utskottet som består av tre ledamöter och tre ersättare. Utskotten är:

  • Utvecklingsutskottet
  • Utbildnings- och kulturutskottet
  • Vård- och omsorgsutskottet
  • Personalutskottet

 

Kommunstyrelsens sammansättning 2019-2022

Ledamöter                                
Bengt Sjöberg (M) (kommunalråd)
Anne-Marie Lundin (M)
Marlene Näslin (M)
Erland Gustavsson (M)
Pernilla Johansson (C)
Marianne Asp-Henrysson (C)
Lars-Åke Bergman (S)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Karin Arvidsson (S)
Johan Cord (S)
Katarina Wikström (S)
Marco Terenziani (SD)
Peter Sporrong (SD)
Gunilla Fransson (L)
Mikael Faleke (V)

Ersättare
Jörgen Karlsson (M)
Marie Persson (M)
Gustav Lexell (M)
Jan-Erik Sandegren (M)
Allan Jakobsson (C)
Karl-Johan Gustafson (C)
Bo Andersson (S)
Berit Bergman (S)
Fawwas Abbas (S)
Leif Börjesson (S)
Anna-Lena Rask (S)
Anders Löfgren (SD)
Nina Terenziani (SD)
Wivie Thornell Johansson (C)
Therese Göransson (V)
 

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-07

Relaterad information

Kontakt

Bengt Sjöberg
Kommunalråd
Telefon: 0506-180 28
E-post: Bengt Sjöberg

Kommunkansliet

Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Vård- och omsorgsutskottet
Marita Asp
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-181 46
E-post: Marita Asp

Utbildning- och kulturutskottet
Peter Andersson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 89
E-post: Peter Andersson

Utvecklingsutskottet
Kristina Roslund Berg
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg