Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nämnder och utskott

Töreboda kommun har inte en traditionell nämndsorganisation, istället har en stor del av verksamheten samlats under kommunstyrelsen som i sin tur har ett antal utskott. Utöver kommunstyrelsen finns en valnämnd.

Kommunstyrelsen, med utskotten:

  • Utvecklingsutskottet
  • Utbildnings- och kulturutskottet
  • Vård- och omsorgsutskottet
  • Personalutskott

Övrig nämnd

  • Valnämnden

Töreboda kommun har genom en omfattande samverkan med Gullspång och Mariestad även valda ledamöter i kommunernas gemensamma nämnder.

Nämnder som Töreboda delar med andra kommuner

  • Lönenämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång, Mariestad och Karlsborg.)
  • Tekniska nämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång och Mariestad.)
  • Miljö- och byggnadsnämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång och Mariestad.)
  • IT-nämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång och Mariestad.)
  • Ekonominämnden (Gemensam för Töreboda och Gullspång.)

Utvecklingsutskottet mandatperioden 2019-2022
Ledamöter:
Bengt Sjöberg (M), ordförande
Karin Arvidsson (S), vice ordförande
Jörgen Karsson (M)
Pernilla Johansson (C)
Johan Cord (S)
Ersättare:
Gustav Lexell (M)
Mattias Faleke (V)
Allan Jakobsson (C)
Wivie Thornell Johansson (C)
Katarina Wikström (S)

Utbildnings- och kulturutskottet mandatperioden 2019-2022
Ledamöter:
Anne-Marie Lundin (M), ordförande
Lars-Åke Bergman (S), vice ordförande
Jörgen Karlsson (M)
Fawwaz Abbas (S)
Marianne Asp Henrysson (C)
Ersättare:
Gunilla Fransson (L)
Therese Göransson (V)
Marlene Näslin (M)
Anna-Lena Rask (S)
Wivie Thornell Johansson (C)

Vård- och omsorgsutskottet mandatperioden 2019-2022
Ledamöter:
Pernilla Johansson (C), ordförande
Anne-Charlotte Karlsson (S), vice ordförande
Marlene Näslin (M)
Berit Bergman (S)
Marianne Asp Henrysson (C)
Ersättare:
Jan-Erik Sandegren (M)
Lars-Åke Bergman (S)
Erland Gustavsson (M)
Karl-Johan Gustafson (C)
Johan Jacobsson (S)

Personalutskott mandatperioden 2019-2022
Ledamöter:
Bengt Sjöberg (M), ordförande
Pernilla Johansson (C), vice ordförande
Karin Arvidssson (S)
Ersättare:
Anne-Marie Lundin (M)
Marianne Asp Henrysson (C)
Lars-Åke Bergman (S)

Valnämnd mandatperioden 2019-2022
Ledamöter:
Gunnar Welin (M), ordförande
Viola Olofsson (S), vice ordförande
Kerstin Bertilsson (M)
Per-Olof Pettersson (C)
Johan Cord (S)
Ersättare:
Erland Gustavsson (M)
Leif Börjesson (S)
Ann-Britt Westerberg (C)
Klas Evertsson (C)
Hossein Mustafa (S)

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-05