Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter som väljs på fyra år.

Fullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten, kommunens pengar, ska fördelas. Det är även här som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms och här väljs också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige fastställer även kommunens förvaltningsorganisation och beslutar om förändringar i förvaltningens organisationsstruktur.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige:
Socialdemokraterna   9 mandat
Moderaterna               9 mandat
Sverigedemokraterna 6 mandat
Centerpartiet               4 mandat
Vänsterpartiet              2 mandat
Liberalerna                  1 mandat

Kommunfullmäktige 15 oktober 2022- 14 oktober 2026
Ordf. Anne-Marie Lundin (M)
1:e vice ordf. Björn Lagerqvist (M)
2:e vice ordf. Leif Börjesson (S)

Ledamöter 

Karin Arvidsson (S), e-post: Karin Arvidsson
Linn Brandström (M), e-post: Linn Brandström
Marco Terenziani (SD), e-post: Marco Terenziani
Pernilla Johansson (C), e-post: Pernilla Johansson
Johan Cord (S), e-post: Johan Cord
Anne-Marie Lundin (M), e-post: Anne-Marie Lundin
Gustav Svensson (SD), e-post: Gustav Svensson
Ann-Charlott Karlsson (S), e-post: Ann-Charlott Karlsson
Jan Erik Sandegren (M), e-post: Jan-Erik Sandegren
Karl-Johan Gustafsson (C), e-post: Karl-Johan Gustafsson
Lars-Åke Bergman (S), e-post: Lars-Åke Bergman
Marlene Näslin (M), e-post: Marianne Näslin
Mattias Faleke (V), e-post: Mattias Faleke
Johnny Hallgren (SD), e-post Johnny Hallgren
Sara Thorstensson (S), e-post: Sara Torstensson
Gustaf Lexell (M), e-post: Gustaf Lexell
Björn Sundman (SD) e-post Björn Sundman
Leif Börjesson (S), e-post: Leif Börjesson
Marianne Asp Henrysson (C), e-post: Marianne Asp Henrysson
Christofer Engman Johansson (M) e-post: Christofer Engman Johansson
Berit Bergman (S), e-post: Berit Bergman
Gunilla Fransson (L), e-post: Gunilla Fransson
Nina Terenziani (SD), e-post: Nina Terenziani
Natacha Hammer (M) e-post: Natacha Hammer
Katarina Vikström (S), e-post: Katarina Vikström
Sven Olsson (C), e-post: Sven Olsson
Thomas Boethius (M) e-post: Thomas Boethius
Peter Sporrong (SD), e-post: Peter Sporrong
Fawwaz Abbas (S), e-post: Fawwaz Abbas
Björn Lagerqvist (M), e-post: Björn Lagerqvist
Pernilla Almgren (V), e-post: Pernilla Almgren

Ersättare
Gunnar Welin (M), e-post: Gunnar Welin
Nancy Biäng (M) e-post Nancy Biäng
Bengt Sjöberg (M), e-post: Bengt Sjöberg
Anton Lakkapää Karlsson (M) e-post: Anton Lakkapaa Karlsson
Sofia Hottöfjäll (M) e-post: Sofia Hottofjäll
Stina Hjalmarsson Henningsson (C) e-post: Stina Hjalmarsson Henningsson
Per Olof Pettersson (C) e-post: Per Olof Pettersson
Mattias Lindström (L), e-post: Mattias Lindström
Marcus Johnson (L) e-post: Marcus Johnson
Johan Jakobsson (S), e-post: Johan Jakobsson
Yvonne Antonsson (S), e-post: Yvonne Antonsson
Hossein Mostafa (S), e-post: Hossein Mostafa
Anita Steijer (S) e-post: Anita Steijer
Peter Granath (S), e-post: Peter Granath
Lars-Göran Asp, (V), e-post: Lars-Göran Asp
Jan-Erik Rosander (V), e-post: Jan Rosander
Birgit Sporrong (SD) e-post: Birgit Sporrong
Beatrice Orrenvade (SD) e-post: Beatrice Orrenvade
Kari Jensen (SD) e-post: Kari Jensen