Kommunfullmäktige sammanträder den 26 febaruari 2024

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen. Det finns möjlighet att följa sammanträdet via den direktsända webbsändningen här på toreboda.se. Det går även bra att titta på sändingen i efterhand

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Gjutaren, Aulan måndagen den 26 februari 2024 kl. 18.00 för behandling av nedanstående ärenden.

1.

Upprop

2.

Val av protokollsjusterare

3.

Godkännande av dagordning

4.

Budgetupptakt i kommunfullmäktige inför budget 2025

Föredragande:
Kommundirektör Michael Nordin, ekonomichef Anders Bernhall samt verksamhetschefer
i Töreboda kommun

5.

Energieffektiviseringsplan för Töreboda kommuns fastigheter

6.

Lednings- och styrprinciper för Töreboda kommun

7.

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom Räddningstjänsten Skaraborg

8.

Avgifter för vård- och omsorg 2024

9.

Avgifter inom LSS-verksamheten 2024

10.

Drogpolitisk policy för Töreboda kommun 2024-2026

11.

Motion om att utreda kostnaden för en bowlinghall med 10 banor

12.

Medborgarförslag om arbetstidsförkortning för vård- och omsorgspersonal

13.

Handlingar att anmäla

14.

Anmälan av nya motioner

15.

Anmälan av nya medborgarförslag

16.

Frågor och interpellationer

17.

Eventuella valärenden

Anne-Marie Lundin (M)

Ordförande

 

Sidan senast uppdaterad: